Beste lezer,

 

Zoals elk jaar blikken wij in dit jaarrapport terug op de belangrijkste activiteiten en verwezenlijkingen van het IBR in het voorbije jaar.

 

Het jaar 2020 werd uiteraard gekenmerkt door de Covid-19 gezondheidscrisis. Deze crisis heeft ons allen verrast, zowel qua omvang als duur. Van elk van ons werd flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Ik kan met trots zeggen dat ons beroep een opmerkelijke veerkracht heeft kunnen tonen.

 

Dit jaarrapport is voor mij ook de gelegenheid om eraan te herinneren dat wij, ondanks de gezondheidscrisis, meer dan ooit een hoge mate van beroepsethiek en een volledige onafhankelijkheid moeten handhaven bij de uitoefening van onze controleopdrachten van de jaarrekening en andere revisorale opdrachten. Het is onder deze voorwaarden dat wij kwalitatief hoogstaand werk kunnen waarborgen. Alleen door te streven naar een constante verbetering van de kwaliteit zullen wij erin slagen onze reputatie te handhaven en onze rol als “vertrouwenspartner” ten dienste van het algemeen belang te vervullen.

 

Wij moeten onder meer bijzondere aandacht besteden aan de discontinuïteitsrisico’s die aanzienlijk zijn toegenomen als gevolg van de crisis die wij doormaken.

 

Het Instituut van zijn kant is en blijft tot uw dienst.

 

Ondanks de ingewikkelde context is het IBR immers blijven instaan voor een naadloze dienstverlening aan het beroep. De Raad en de verschillende organen van het IBR zijn digitaal blijven vergaderen en werken ten dienste van al onze leden. Zonder volledig te willen zijn, zou ik hier graag enkele opmerkelijke initiatieven willen belichten, zoals de publicatie van FAQ Covid-19, de intense normatieve activiteit, de publicatie van brochures om de draagwijdte van onze opdrachten toe te lichten, de organisatie van tal van webinars, de lancering van een nieuwe website en van een gedigitaliseerd stagedagboek, alsook de organisatie van examens op afstand.

 

Bovendien hebben wij de elektronische versie van het nieuw commissarisverslag gepubliceerd, een nuttige leidraad bij het uitvoeren van uw controlewerkzaamheden. Aan alle leden werd ook een papieren versie van het nieuw geannoteerd Wetboek van vennootschappen en verenigingen bezorgd.

 

Op het vlak van communicatie hebben wij besloten een beroep te doen op de diensten van een adviesbureau om onze zichtbaarheid te vergroten zodat ons beroep erkend, gerespecteerd en aantrekkelijk wordt. Er zijn een aantal initiatieven genomen om onze zichtbaarheid in de financiële pers en ten aanzien van onze stakeholders te vergroten.

Bij de start van mijn mandaat heb ik u gemeld dat de harmonieuze samenwerking met onze collega’s van het ITAA één van mijn prioriteiten zou zijn. Met dit in gedachten, ben ik verheugd dat ik in maart 2020 een samenwerkingsprotocol tussen beide instituten heb kunnen sluiten. Ik hoop de banden tussen het IBR en het ITAA verder te kunnen aanhalen om zo, nog vóór het einde van mijn mandaat, de beginselen van een duurzame en nauwere samenwerking te kunnen formaliseren.

 

Wij hebben sinds de herfst een nieuwe regering en in het kader van het in maart 2020 gesloten protocol, hebben wij, samen met onze collega’s van het ITAA, contact opgenomen met onze voogdijminister en met alle ministers die met onze beroepen verband houden (KMO’s, Justitie, Financiën). Deze contacten met de ministers en hun kabinet verlopen op constructieve wijze. Wij zullen er al onze energie in steken zodat ons beroep door hen wordt gerespecteerd en gehoord. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de belangrijkste lopende dossiers.

 

Dit jaar opnieuw betreur ik het dat wij onze algemene vergadering voor het tweede jaar op rij digitaal moeten organiseren, maar dit is de enige manier om de veiligheid en gezondheid van elkeen te waarborgen. Ik hoop van harte u weer talrijk te mogen begroeten op 2 december 2021 ter gelegenheid van de tweede Dag van het Revisoraat. Wij streven allen naar dit weerzien in een gemoedelijke sfeer, zonder tussenkomst van een scherm. Noteer deze datum alvast in uw agenda’s. Wij zullen een programma opstellen dat aan uw verwachtingen zal voldoen.

 

Ten slotte kan ik het niet met u hebben over het jaar 2020 zonder Raynald Vermoesen te gedenken, Raadslid van het IBR sinds 1998 en mijn partner bij PwC, die op 11 mei jl. onverwacht overleed. Wij zullen zijn uitzonderlijke toewijding aan het beroep en zijn goed humeur, dat nooit ontbrak, niet vergeten.

 

Ik sluit af met deze woorden. Laten wij in deze bijzonder complexe periode van audits vanop afstand het hoofd koel houden en de grondbeginselen van ons beroep niet uit het oog verliezen, namelijk het handhaven van een professioneel-kritische instelling bij de uitoefening van onze opdrachten zodat de kwaliteit van onze verslagen ongewijzigd blijft.

 

Tom MEULEMAN

Voorzitter IBR