10 juli 2020

Start van de openbare raadpleging van de aangepaste Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (herziene versie 2020). Deze openbare raadpleging liep tot 3 augustus 2020.