De Juridische Commissie verleent juridische bijstand aan de organen en de commissies van het IBR door adviezen te verstrekken en mee te werken aan het uitwerken van de rechtsleer om gedragslijnen ten behoeve van de bedrijfsrevisoren uit te stippelen. De Commissie buigt zich ook over juridische (ontwerp)adviezen van de Stichting ICCI die op vraag van de bestuurders van het ICCI aan haar worden voorgelegd.

 

De Juridische Commissie is, in de meerderheid, samengesteld uit personen uit de academische wereld, de advocatuur, het notariaat en de publieke overheden, en, bijkomend, uit bedrijfsrevisoren. Deze diverse samenstelling van de Commissie creëert een unieke gelegenheid om ideeën en ervaringen met elkaar te confronteren.

 

De aan de Commissie voorgelegde vragen hebben meestal betrekking op het vennootschapsrecht of op de regelgeving die het beroep van bedrijfsrevisor aanbelangt, met uitzondering van het fiscaal recht. Bovendien heeft de Juridische Commissie aandacht voor de wetgevende hervormingen die op het bedrijfsrevisoraat betrekking hebben.