• Opvolgen van discussienota’s en ontwerpadviezen van de CBN, in zoverre deze van belang zijn voor het auditberoep en stellingnames voorbereiden van de Raad van het IBR
  • Coördinerende overlegrol als adviesorgaan van de Raad aangaande specifieke boekhoudkundige aangelegenheden waarbij het auditberoep er belang bij heeft om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.