Het IBR heeft in 2020 zijn actieve rol binnen Accountancy Europe voortgezet in meerdere werkgroepen. Deze groepen staan in voor informatie-uitwisseling tussen nationale organisaties en Accountancy Europe over de aangelegenheden die het beroep aanbelangen en ze werken aan verschillende projecten die tot doel hebben het standpunt van het Europees beroep t.o.v. de instellingen van de EU en van de internationale organisaties en standardsetters te verdedigen: de audit maar ook de boekhouding, de strijd tegen het witwassen, de banksector, de kapitaalmarkt, het belastingstelsel, de ondernemingsverslaggeving, de deontologie en de toegang tot het beroep, de verzekeringssector, de overheidssector, de duurzame ontwikkeling en de kleine en middelgrote ondernemingen.

 

De in Brussel gevestigde Accountancy Europe is een grote steun voor het beroep bij het zoeken naar oplossingen die in het algemeen belang zijn. Deze organisatie vervult tevens een informatieve rol ten aanzien van haar leden (51 beroepsinstituten afkomstig uit 35 landen, waaronder de 27 lidstaten van de Europese Unie).

 

In 2020 heeft Accountancy Europe de klemtoon gelegd op de volgende aangelegenheden: de duurzame financiering, de audit- en assuranceopdrachten, KMO’s, de verslaggeving en het belastingstelsel.

 

Om de beroepsbeoefenaars te helpen bij het bijstaan van het KMO’s tijdens de crisisperiode als gevolg van de pandemie, heeft Accountancy Europe ook richtlijnen voor het Europese beroep gepubliceerd.