Samenstelling van de Examencommissie

De leden van de Examencommissie worden door de Stagecommissie benoemd. De samenstelling is als volgt:

 

Voorzitter: Catherine DENDAUW (UNamur)

Leden: Romuald BILEM (UCL), Joël BRANSON (VUB), Boudewijn CALLENS (KU Leuven, campus Antwerpen), Ignace DE BEELDE (UGent), Yves DE CORDT (UCL), Ingrid DE POORTER (UGent), Ann GAEREMYNCK (KU Leuven), Ann JORISSEN (UA), Denis PHILIPPE (ICHEC/UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg) en Patrick VAN IMPE (KU Leuven, campus Antwerpen)

 

 

Een belangrijke bevoegdheid van de Examencommissie bestaat in het goedkeuren van de vragen voor de theoretische stage-examens. De Examencommissie draagt de opdracht voor het opstellen van deze vragen op aan personen die één of meerdere van de vakgebieden doceren aan een universiteit of hogeschool van het lange type. Zij stelt daarenboven de lijst op met nuttige referentiewerken die de deelnemers aan de theoretische stage-examens kunnen raadplegen ter voorbereiding ervan.

 

Tot slot delibereert de Examencommissie over de examenresultaten en rapporteert deze aan de Stagecommissie. De Examencommissie heeft gedelibereerd over de resultaten van de theoretische stage-examens van de (kandidaat-) stagiairs die hun volledig examenprogramma hebben afgelegd. 166 (kandidaat-)stagiairs werden gedelibereerd (waarvan 119 Nederlandstalige en 47 Franstalige) met als resultaat een slaagpercentage van 74% bij de Nederlandstaligen en 53% bij de Franstaligen.

 

In het kader van haar verschillende werkzaamheden heeft de Examencommissie het afgelopen jaar tweemaal vergaderd. De vergadering m.b.t. de deliberatie vond uitzonderlijk plaats in januari 2021 maar de bovenstaande resultaten van deze deliberatie worden toch opgenomen in dit jaarverslag omdat zij betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.

 

De Stagecommissie wenst haar dank uit te spreken ten aanzien van alle leden van de Examencommissie voor hun engagement bij de organisatie van de theoretische stage-examens.