• Vlaamse overheid – ISAE-certificering van de dienstencentra VLIMPERS en Boekhouding (rapport type 2), opstellen van sociale balans door VLIMPERS en Assurance mapping
  • Single audit voorbeeldverslagen Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)

 

Observatorium van de openbare aanbestedingen

Het Observatorium van de openbare aanbestedingen heeft als hoofddoel de aanbestedende overheden bij te staan bij het opstellen van een bijzonder bestek tot aanstelling van een bedrijfsrevisor.

Het observatorium komt op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun bijzonder bestek.

Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.

De verschillende modellen van bijzonder bestek worden aangepast in functie van de wetgeving en van de best practices.