In 2020 heeft de Commissie voornamelijk ontwerp reacties van de Raad voorbereid omtrent elf ontwerpadviezen van de CBN. Het betrof de ontwerpadviezen aangaande:

 • Financieringskostensurplus;
 • Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris;
 • Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen;
 • Correctie van de jaarrekening;
 • Schenkingen en legaten voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren;
 • Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap;
 • Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen;
 • Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting;
 • Uitgiftepremie;
 • Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen;
 • Winstverdeling binnen de NV.

 

Een selectie van de belangrijkste reacties van de Raad op de ontwerpadviezen van de CBN wordt ter beschikking gesteld op de website van het IBR in de rubriek “Regelgeving en Publicaties – Reacties van de Raad van het IBR op de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)”.

 

De Commissie volgt verder de evolutie in de wetgevende en normatieve initiatieven op internationaal vlak door middel van de aanwezigheid van een aantal van haar leden in de Accounting Working Party van “Accountancy Europe” en haar deelname aan de open debatten van de IFAC.