Het IBR – lid van de IFAC sinds haar oprichting – volgt nauwlettend de activiteiten van deze belangrijke internationale instelling, zowel de jaarlijkse algemene vergadering als de activiteiten van de IAASB en de IESBA.

 

Algemene vergadering van de IFAC

De Secretaris-generaal, Marc BIHAIN, en de Ondervoorzitter, Fernand MAILLARD, hebben deelgenomen aan de algemene vergadering van de IFAC die digitaal heeft plaatsgevonden van 11 tot 12 november 2020.

 

Deelname van het IBR aan de andere activiteiten van de IFAC

De Secretaris-generaal heeft deelgenomen aan het Chief Executives’ Strategy Forum dat gehouden werd op 24 en 25 februari in New York. De uitdagingen en de perspectieven voor het beroep kwamen er onder andere ter sprake. De thema’s m.b.t. de duurzame ontwikkeling en m.b.t. de rol van het beroep, onder andere in het kader van de audit van KMO’s, werden hierop besproken.

 

Deelname van het IBR aan de Edinburgh Group

Het IBR – vertegenwoordigd door de Secretaris-generaal en de Erevoorzitter Michel De Wolf – heeft in New York deelgenomen aan de werkzaamheden van de Edinburgh Group die is samengesteld uit een deel van de leden van de IFAC met als doel binnen de IFAC de belangen van de kleine en middelgrote kantoren en van de ontwikkelingslanden te verdedigen, alsook rekening te houden met de problemen van de kmo-cliënten. Vergaderingen van de Edinburgh Group vonden tevens digitaal plaats op 3 juni, 2 september en 10 november 2020. De Secretaris-generaal en de Erevoorzitter Michel De Wolf hebben er ook aan deelgenomen.