In het kader van het Frans-Belgisch Comité dat bijeengekomen is op 10 januari 2020 in Brussel, hebben de Voorzitter, Tom MEULEMAN, de Secretaris-generaal, Marc BIHAIN, confrater Baudouin THEUNISSEN en de algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden, Sandrine VAN BELLINGHEN. een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de CNCC (de heer Jean BOUQUOT, Voorzitter van de CNCC, mevrouw Mireille BERTHELOT, Ondervoorzitter van de CNCC, en de heer Cédric GELARD, algemeen afgevaardigde van DIPAC).

 

De volgende onderwerpen onder meer besproken: de relaties met de organen van publiek toezicht (H3C en CTR), de normatieve strategie (evolutie op het niveau van IAASB), de governance en de financiering van Accountancy Europe alsook de stand van zaken met betrekking tot de omzetting van European Single Electronic Format (ESEF) Assurance en de anti-witwaswet.