In 2020 werden de volgende thema’s behandeld:

  • Vlaamse woonzorgcentra en andere centra voor gezondheidszorg – invoeren IFIC (nieuwe loonhuis in de gezondheidszorg);
  • Aanwezigheid in diverse overlegorganen (stuurgroep single audit, hoger onderwijs, enz.);
  • Vlaamse overheid – ISAE-certificering van de dienstencentra VLIMPERS en Boekhouding (rapport type 2), opstellen van sociale balans door VLIMPERS en Assurance mapping;
  • Single audit voorbeeldverslagen Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO);
  • Checklist compliance met artikel 60 Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (BVCO);
  • Voorbeeld van opdrachtbrief en modelverslag Building Blocks.