1. Ondersteuning van bedrijfsrevisorenkantoren waaronder ook kleine en middelgrote kantoren, door de samenwerking tussen kleine en middelgrote en grote bedrijfsrevisorenkantoren en door het uitwerken van tools en guidance
  2. Input geven aan verschillende commissies en werkgroepen over thema’s die KMO’s aanbelangen en opdrachten die belangrijk zijn voor de bedrijfsrevisoren bij KMO’s
  3. Uitwerken van documenten ter promotie van het beroep naar het maatschappelijk verkeer en in het bijzonder naar het KMO-cliënteel