In 2020 heeft de Juridische Commissie zes maal vergaderd en de volgende onderwerpen besproken die vooral voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

 

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:

 • FAQ betreffende de overgang naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV);
 • Nietigheid van besluiten van organen en verjaring;
 • Ontbinding en vereffening in één akte (en niet-neerlegging van de jaarrekening / in een bouwonderneming / en openstaand pand op handelsfonds);
 • Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte in een kleine VZW;
 • Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen;
 • Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
 • Combinatie van uitgifte van nieuwe aandelen met een inbreng in natura in de BV – Quid wanneer BV geen commissaris heeft?;
 • Toepasselijke procedures in de BV ingeval van bijkomende inbrengen;
 • Financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van het bestuursorgaan” (art. 7:155 WVV);
 • Timing van de liquiditeitstest;
 • Statuut van bestuurder in de BV, CV en NV;
 • Splitsing op basis van prospectieve cijfers zonder boekhoudkundige retroactiviteit.

 

Andere onderwerpen:

 • Impact van het strafrecht op de bedrijfsrevisorenkantoren;
 • Vereffening en fout in de vennootschapsbelasting;
 • Wettelijke vertegenwoordiging van de emittent van het jaarlijkse financieel verslag dat opgesteld dient te worden in elektronische vorm (ESEF);
 • Monitoringopdracht door verhinderde bedrijfsrevisor;
 • Onafhankelijkheid van de commissaris.