Voorzitter: Wijlen Raynald VERMOESEN (bedrijfsrevisor) (tot 11 mei 2020), Lieven ACKE (bedrijfsrevisor) (vanaf 29 mei 2020)

Leden: Herman BRAECKMANS (professor emeritus UAntwerpen – advocaat), Sarah DE GEYTER (Agoria) (tot 20 februari 2020), Giuseppina Desimone  (ABVV) (vanaf 1 januari 2020) Annelies De Wilde (GUBERNA), Michel DE WOLF (bedrijfsrevisor), Ann DIRKX (NBB), Paul Alain FORIERS (professor emeritus ULB – advocaat), Hugues FRONVILLE (erebedrijfsrevisor), Mehdi Koocheki (ABVV) (tot 31 december 2019), Patricia LELEU (bedrijfsrevisor), Thierry LHOEST (FSMA), Henri OLIVIER (professor emeritus ULiège), Luk OSTYN (bedrijfsrevisor), Gilberte RAUCQ (erenotaris), Laurent VAN DER LINDEN (bedrijfsrevisor), Laurence VAN EYCKEN (bedrijfsjurist) en Thierry VAN LOOCKE (bedrijfsrevisor). Deze personen zetelen in persoonlijke naam en verbinden geenszins de organisatie waaraan ze verbonden zijn.

Secretariaat: Steven DE BLAUWE, Camille Luxen en Erwin VANDERSTAPPEN