In 2020 werden opnieuw twee zittijden van het bekwaamheidsexamen ingericht. De eerste zittijd (die traditioneel doorgaat in de periode mei/juni) werd omwille van de gezondheidscrisis uitgesteld naar de maand september, zowel voor het schriftelijk als het mondeling gedeelte.

 

De tweede zittijd (die traditioneel doorgaat in de periode november/december) kon omwille van de verstrengde coronamaatregelen niet doorgaan op de gebruikelijke manier, namelijk in de fysieke aanwezigheid van alle deelnemende stagiairs en juryleden. Er werd daarom geopteerd voor een alternatieve organisatie van het bekwaamheidsexamen in digitale vorm. De stagiairs kregen de mogelijkheid om het schriftelijk gedeelte vanop afstand af te leggen aan de hand van hiertoe voorziene examensoftware. De mondelinge examens werden allemaal onder de vorm van videoconferenties georganiseerd. De stagiairs kregen de vrije keuze om al dan niet aan dit digitaal alternatief deel te nemen waarop één derde van de eerder ingeschreven stagiairs besliste om zich alsnog uit te schrijven.

 

De mondelinge proeven worden afgenomen door een jury van vijf personen, waaronder een universiteitsprofessor of professor van het hoger onderwijs van het lange type (die niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft) die het voorzitterschap waarneemt, drie actieve bedrijfsrevisoren (die niet het statuut van tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor hebben) en een vertegenwoordiger van de economische en sociale wereld.

 

Hierna volgt een overzicht van de verschillende voorzitters van de kamers van de jury voor het bekwaamheidsexamen :

 

Voorzitters van de vier Franstalige kamers: Karin COMBLÉ (UMONS), Paul Alain FORIERS (ULB), Yves DE CORDT (UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg).

Voorzitters van de vijf Nederlandstalige kamers: Ann GAEREMYNCK (KU Leuven), Walter AERTS (UA), Marleen WILLEKENS (KU Leuven) (tot 28/05/2020), Liesbeth BRUYNSEELS (KU Leuven) (vanaf 29/05/2020), Herman BRAECKMANS (UA), Ann JORISSEN (UA).

 

Zowel de juryleden als de leden van Stagecommissie hechten een groot belang aan de monitoring van stagiairs die niet geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen. Zo krijgen de niet geslaagde stagiairs na afloop van het mondeling examen onmiddellijk toelichting omtrent hun kennislacunes en ontvangen zij aanbevelingen van de jury. Deze aanbevelingen worden achteraf schriftelijk bevestigd in het elektronisch dossier van elke stagiair. Daarenboven worden stagiairs die voor de tweede keer niet geslaagd zijn, samen met hun stagemeester uitgenodigd voor een onderhoud met de Stagecommissie teneinde mogelijke actieplannen te bespreken.

 

De Stagecommissie wenst uitdrukkelijk alle leden van de jury’s van het bekwaamheidsexamen te bedanken voor hun bijdrage aan de organisatie van het bekwaamheidsexamen.