Evolutie van het aantal afgelegde theoretische stage-examens / aantal geslaagde theoretische stage-examens

 

In 2016 heeft zich een duidelijke stijging van het aantal afgelegde theoretische stage-examens afgetekend. Aangenomen wordt dat de onzekerheden die destijds bestonden omtrent de inhoud van het nieuw wettelijk kader van 2016 en de eventuele nieuwigheden met betrekking tot de stage, ertoe hebben geleid dat veel kandidaat-stagiairs nog hun resterende theoretische stage-examens (voorheen “toelatingsexamens” genaamd) wilden afleggen vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Deze piek in het aantal afgelegde examens in 2016 heeft geleid tot een daling van het aantal afgelegde examens in de daaropvolgende jaren. Sinds 2019 is het aantal afgelegde examens opnieuw in stijgende lijn.

 

 

Slaagpercentage theoretische stage-examens

 

Het slaagpercentage voor de theoretische stage-examens is de afgelopen jaren gradueel gestegen en heeft in 2020 haar hoogste punt bereikt sinds 2015.

 

 

Deelnamecijfers en slaagpercentages van de bekwaamheidsexamens

 

 

Evolutie aantal stagiairs en eedafleggingen

 

In 2017 manifesteerde zich een significante stijging van het aantal nieuwe stagiairs ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 die het mogelijk maakte om de stage te starten zonder eerst te slagen in de ‘toelatingsexamens’. Aangenomen wordt dat de toename van het aantal stagiairs in 2017 heeft geleid tot een daling van het aantal nieuwe stagiairs in 2018 en 2019. Het aantal nieuwe stagiairs lag in 2018 en 2019 immers lager dan in alle voorbije jaren die zijn opgenomen in de bovenstaande statistieken. In 2020 kon er opnieuw een stijging worden waargenomen van het aantal nieuwe stagiairs t.o.v. de twee voorgaande jaren.