1. Informatiefiches over de verschillende diensten van de bedrijfsrevisor

De leden van de Commissie SME/SMP hebben een reeks informatieve fiches opgesteld waarin op een toegankelijke manier uitgelegd wordt voor welk soort opdrachten (op maat) men een beroep kan doen op de expertise en toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor. De bedrijfsrevisor is inderdaad bij het grote publiek vooral gekend voor het auditeren van de financiële overzichten van (vooral grote) ondernemingen en verenigingen maar van vele specifieke opdrachten die de bedrijfsrevisoren kunnen uitvoeren, is men veel minder op de hoogte.

In deze informatiefiches geeft de Commissie SME/SMP per opdracht een omschrijving van het verloop, het eindresultaat en voor welke vennootschappen en verenigingen de opdracht interessant kan zijn. En dit zonder al te veel technische formuleringen.

 

2. FAQ COVID-19

Om de bedrijfsrevisoren te helpen met de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft het ICCI besloten om op regelmatige basis FAQ te publiceren. In dit kader heeft de Commissie SME/SMP, een checklist voorbereid die de bedrijfsrevisor kan helpen bij een audit ten tijde van COVID-19. ICCI COVID 19: risico checklist

 

3. Publicatie van de tool “Verbonden partijen”

In het kader van de uitwerking van een aantal tools gericht op het verstrekken van richtlijnen aan de bedrijfsrevisor en het vergemakkelijken van de implementatie van efficiënte ISA-audits binnen de bedrijfsrevisorenkantoren, heeft de werkgroep “ISA en ISQC 1”, onder het Voorzitterschap van Noëlle Lucas, een nieuwe tool ontwikkeld die ertoe strekt een samenvatting te geven van het proces voor het verzamelen van informatie over verbonden partijen, specifiek voor de gecontroleerde entiteit. De tool “Verbonden partijen” werd als tweede tool van de reeks gepubliceerd op de website van het ICCI. De volgende tools die gepubliceerd zullen worden in de loop van 2021, zullen betrekking hebben op het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management « management override of controls », de continuïteit “going concern” en de gegevensgerichte cijferanalyses.

 

4. Internationale contacten

De leden van de Commissie SME/SMP volgen de internationale ontwikkelingen, zowel binnen de IFAC (SMP Advisory Group) als binnen Accountancy Europe en beantwoorden vragenlijsten uitgaande van deze organisaties.

 

5. Evolutie van de Belgische markt

De leden van de Commissie SME/SMP volgen de impact van de wijzigingen van de Belgische regelgeving op de KMO’s (SMEs) en kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren (SMPs ) op, ook inzake de strijd tegen het witwassen van geld en inzake de specifieke opdrachten.

 

6. Proportionele toepassing (“scalability”)

De commissie SME/SMP bespreekt thema’s rond scalability van de ISA’s bij de audit en de kwaliteitscontrole van het College en onderzoekt of er tools kunnen worden uitgewerkt die de scalability ten goede komen.