Het dagelijks bestuur van het IBR wordt door de Raad toevertrouwd aan een Uitvoerend Comité, dat maandelijks vergadert en dat ten minste bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en twee leden van de Raad. In 2020 heeft het Uitvoerend Comité 12 keer vergaderd.

 

Samenstelling van het Uitvoerend Comité

Voorzitter: Tom MEULEMAN

Ondervoorzitter: Fernand MAILLARD

Leden van de Raad: Vincent ETIENNE en Patrick VAN IMPE