Het IBR wordt geleid door een Raad, samengesteld uit 14 bedrijfsrevisoren, waarvan één de functie van voorzitter en één de functie van ondervoorzitter uitoefent. De leden van de Raad worden verkozen door de Algemene Vergadering.

 

Samenstelling van de Raad

Voorzitter: Tom MEULEMAN

Ondervoorzitter: Fernand MAILLARD

Leden van de Franse taalrol: Olivier de BONHOME, Charles de STREEL (secretaris-penningmeester), Vincent ETIENNE, Patricia LELEU, Noëlle LUCAS, Alexis VAN BAVEL (vanaf september 2020) en Raynald VERMOESEN (†)

Leden van de Nederlandse taalrol: Lieven ACKE (secretaris), Nico HOUTHAEVE, Wim RUTSAERT, Inge SAEYS, Patrick VAN IMPE en Luc VERRIJSSEN

 

In 2020 heeft de Raad 14 keer vergaderd. De Raad heeft 5 normen, 5 adviezen en 26 mededelingen goedgekeurd die bijdragen tot de ontwikkeling van de normen en rechtsleer. Een overzicht van deze rechtsleer is opgenomen in het hoofdstuk ‘Normen en auditdoctrine’.