De Commissie Publieke sector heeft als hoofdtaak het beroep in de context van de externe controle binnen de publieke sector te positioneren. Ze gaat na of, en in welke mate, een onafhankelijke audit reeds bestaat bij de verschillende subsectoren van de Belgische overheid en wat de rol is, en kan zijn, van de bedrijfsrevisor bij de auditwerkzaamheden in de publieke sector. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale samenwerking met de andere actoren werkzaam in dit gebied.