• Ontwikkeling van de technische nota inzake de fusie en splitsing van verenigingen en stichtingen.
  • Publicatie van een nota aan de bestuurders van verenigingen en stichtingen over de continuïteitsaspecten: wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.
  • Publicatie van een model van jaarverslag voor VZW’s.
  • Publicatie van de brochure “(I)VZW’s en stichtingen: meerwaarde van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor”.
  • Publicatie van de mededeling 2020/25 omtrent de uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties.
  • Publicatie van een model van opdrachtbrief en modelverslag omtrent de bijzondere opdracht (ISRS 4400) met betrekking tot de bijkomende subsidie inzake COVID-19 die VIPA aan ziekenhuizen heeft toegekend.
  • Hulp bij het actualiseren van de jaarrekening van politieke partijen.
  • Lopend project: brochure inzake de verschillen tussen voorzieningen, bestemde fondsen en fondsen van de vereniging of stichting.
  • Lopend project: brochure betreffende het begrip “belangenconflict” in verenigingen en stichtingen.