In 2020 heeft de FIDEF, een structuur binnen de Franse taalgemeenschap gericht op informatie-uitwisseling en samenwerking, 38 landen verspreid over vier continenten bijeengebracht.

 

De Ondervoorzitter, Fernand MAILLARD, heeft het IBR vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de FIDEF die plaatsvond op 30 september 2020. Confrater Michel DE WOLF heeft deze vergadering ook bijgewoond in zijn hoedanigheid van Erevoorzitter van de FIDEF.