Op 5 maart 2020 hebben de delegaties van de NBA, het IAB en het IBR vergaderd in Rotterdam teneinde hun standpunten uit te wisselen over het beroep in de twee landen in de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep. Het IBR was vertegenwoordigd door de Secretaris-generaal, Marc Bihain, door raadslid Patrick VAN IMPE alsook door de algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden, Sandrine VAN BELLINGHEN.

 

Volgende thema’s werden meer bepaald besproken: het lidmaatschap van Europese/ internationale organisaties, en in het bijzonder EFAA en het Common Content Project, de ontwikkelingen van de auditmarkt in Nederland, waaronder het publiek toezicht, alsook de aantrekkelijkheid van het beroep.