Het IBR publiceert sinds 2016 technische nota’s – aanvankelijk “praktische nota’s” genoemd. Elke technische nota wordt gehecht aan een instrument van rechtsleer. Hierdoor worden de technische nota’s geïntegreerd in de rechtsleer die het IBR ontwikkelt overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016.

 

Het uiteindelijk doel van de Raad bij het ontwikkelen van technische nota’s is de omvorming – op korte termijn – in normen. Daarom worden deze onderworpen aan een field testing. Met deze field testing beoogt de Raad reeds input te krijgen omtrent de praktische toepassing van hetgeen het Instituut voorstelt inzake de uitvoering van veelal nieuwe opdrachten. Dit laat ons toe om ontwerpnormen te schrijven die zo dicht mogelijk aanleunen bij de praktijk, hetgeen bijdraagt tot duidelijkheid, efficiënte en de praktische toepasbaarheid van normen.

 

De in 2020 gepubliceerde technische nota’s betreffen:

  • Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV) (Mededeling 2020/17 van 7-09-2020)
  • Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (Update van de Mededeling 2019/20 van 06-12-2019)