Voorzitter: Fernand MAILLARD

Leden: Lieven ACKE, Patricia LELEU, Patrick VAN IMPE en Raynald VERMOESEN (tot 23/04/2020)

 

Dit Comité, dat maandelijks vergadert, ondersteunt de Raad bij zijn wetgevende en normatieve waakfunctie.

 

Een nieuwe mission statement voor het Comité wetgevende werkzaamheden werd op 23 oktober 2020 door de Raad goedgekeurd. Hierin werden vijf essentiële functies beklemtoond:

  1. Radarfunctie: systematische analyse van de wetgevende ontwikkelingen die het beroep aanbelangen
  2. Proactieve functie met betrekking tot het opstellen van wetgevende teksten: voorstellen van nieuwe wetgevende teksten of parlementaire vragen
  3. Functie met betrekking tot het voorbereiden van de publicaties van het IBR: analyse van de adviezen en mededelingen van het IBR, opgesteld door de commissies van het IBR
  4. Schakelfunctie met de andere organen van het IBR: in het bijzonder met de Commissie Boekhoudkundige aangelegenheden, de Commissie Normen en de Juridische Commissie
  5. Brainstormfunctie: denktank rond de kernthema’s van het beroep

 

In 2020 heeft het Comité 9 keer vergaderd.