Samenstelling van de Jongerenraad

 

 

Voorzitter: Gaëtan DUMORTIER

Leden: Christian CALUWAERTS, Joachim DAVOLI, Annelies DEPLANCKE, Elise DEPROST, Elke DE VRIENDT, Cedric GISTELINCK, Benjamin GORLIER, Laura GUARINO, Manon HEEREN, Eva MEERSMAN, Astrid MEESTERS, Thomas MEURICE, Catherine MONSIEUR, Jabo MUTSINZI, Tom RENDERS, Liesbet VANDENABEELE, Mathias VERRUE

Secretariaat: Astrid VAN DROOGENBROECK

 

 

Missie

De jongerenraad werd eind 2016 opgericht op initiatief van de Raad en is samengesteld uit stagiairs en jonge bedrijfsrevisoren. Zij vervult in hoofdzaak een adviesfunctie en formuleert aanbevelingen aan de Raad en de algemene vergadering. De jongerenraad tracht een stem te bieden aan jonge beroepsbeoefenaars en stagiairs en wil hun bekommernissen - gerelateerd aan de stage en de uitoefening van het beroep - overmaken aan de Raad van het Instituut. Tot slot wil de jongerenraad ook het netwerken tussen de jonge beroepsbeoefenaars en de stagiairs stimuleren.

 

 

Activiteiten in 2020

De activiteiten van de jongerenraad waren omwille van de Covid-restricties In 2020 geringer dan in andere jaren. Zo kon het geplande tweede Community Event niet doorgaan en waren ook de fysieke bezoeken aan Hogescholen en universiteiten iets beperkter.

 

Verder hebben de leden van de Jongerenraad actief deelgenomen in diverse vergaderingen met Accountancy Europe en werd er een enquête gericht aan stagiairs om na te gaan welke tools en publicaties ze gebruiken om zich voor te bereiden op de stage-examens.