15 oktober 2020

Met zijn arrest nr. 135/2020 van 15 oktober 2020 stelt het Grondwettelijk Hof het IBR en het ITAA in het gelijk, met name door te stellen dat de verplichte verslaggeving van de economische beroepsbeoefenaars objectief en redelijk verantwoord is.