Algemene vergadering

18 september 2020

De online Algemene Vergadering heeft via voorafgaandelijke schriftelijke stemming de rekeningen 2019 en de begroting 2020 goedgekeurd en kwijting gegeven aan de raad en de commissarissen. Mevrouw Hélène Spegelaere en de heer Carl Rombaut werden aangesteld als commissarissen en de heer Alexis Van Bavel werd benoemd tot raadslid op de Franse taalrol. Hij vervangt Raynald Vermoesen die op 11 mei 2020 overleed.

Minister van Economie Nathalie Muylle prees in haar videoboodschap de bedrijfsrevisoren voor de belangrijke rol die ze spelen in deze periode van economische crisis.