2 juni 2020

Inwerkingtreding van de Norm inzake de antiwitwaswetgeving.